Evgeny Popov: Cat+King SS2018

Photographer: Evgeny Popov

Models: Irene Stepnanenko & Irina Pavlova

Hairstylist & Makeup artist: Aleksandra Sasha Nesterchuk

Retoucher: Tatyana Chebotareva

Fashion designer: Cat Rocchio & Shannon King (Cat + King)

Wardrobe stylist: Angela Vanderstraeten

Set designer: Colin Lytton

Assistant: Eric Bouthiller


 
 
Eloque Magazine